Edukacja  Po porzuceniu kolejnych studiów, ze względu na brak zainteresowania tematem oferowanym przez uczelnię, zadzwoniłam…